9.5 / 10 498 reviews 
  òf   Bel mij
DÉ EXPERTS IN TRAPRENOVATIE

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website(s): www.traprenovatie-expert.com, www.traprenovatie-expert.nl, www.traprenovatie-expert.be en www.traprenovatie-expert.de

Door deze website(s) te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Privacy

Voor Traprenovatie Expert is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Traprenovatie Expert verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van het contactformulier op deze website. De informatie die u op deze website achterlaat gebruikt Traprenovatie Expert om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over de activiteiten van Traprenovatie Expert. Traprenovatie Expert respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Traprenovatie Expert verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wetgeving wordt behandeld. Uiteraard kunt u de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.

Gebruik van de website(s) van Traprenovatie Expert

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is gericht op het gebruik van Europese bezoekers.

Door veranderingen in de aard van de wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in het gebruik van deze website of de op deze website verstrekte informatie.

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij het actueel houden van de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie. Traprenovatie Expert kan niet garanderen dat deze informatie ten alle tijden volledig en/of juist is. Daarom kunnen er geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Traprenovatie Expert wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de volledigheid, actualiteit en juistheid van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Traprenovatie Expert aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor kosten en directe nog indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Traprenovatie Expert sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Informatie van derden

De websites van derden waar de website van Traprenovatie Expert (mogelijk) links van heeft opgenomen, worden niet door Traprenovatie Expert gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Traprenovatie Expert aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze links. Nog het gebruik en/of de beschikbaarheid van gelinkte websites waarnaar op www.traprenovatie-expert.com www.traprenovatie-expert.nl, www.traprenovatie-expert.be en www.traprenovatie-expert.de verwezen wordt. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website(s) en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Traprenovatie Expert behoudt zich de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot alle via deze website aangeboden informatie, zowel voor wat betreft het ontwerp en de illustraties, als wat betreft teksten, grafisch materiaal en logo’s. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Traprenovatie Expert.

Wijzigingen

Traprenovatie Expert behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op deze website disclaimer. Al de geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Cookiestatement

De website(s) van Traprenovatie Expert maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst en die vervolgens worden uitgelezen door een browser. Sommige cookies op deze website(s) zijn van essentieel belang, de website(s) werkt zonder deze cookies namelijk niet zoals verwacht. Deze cookies worden ingesteld wanneer u een formulier verzendt, zich aanmeldt bij de website(s) of een andere wijze van interactie met de website hebt door iets te doen dat verder gaat dan klikken op (eenvoudige) koppelingen.

Traprenovatie Expert gebruikt ook een aantal niet-essentiële cookies om bezoekers anoniem te volgen of om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van deze website(s) te verbeteren. Als u dit liever niet wenst, zullen deze cookies niet worden ingesteld. Een aantal functies van de website(s)  zijn hierdoor dan niet toegankelijk.

Voor het beheren van cookies van derden kunt u ook de instellingen van uw browser aanpassen.

Door voor het gebruik van de Traprenovatie Expert website(s) cookies te accepteren, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Cookiestatement.

Wat is een cookie?

Traprenovatie Expert maakt op deze website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst en op uw harde schijf van uw computer bewaard blijft. Zowel Traprenovatie Expert als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Door gebruik van cookies kan er onder meer worden gezorgd dat u bij een bezoek aan deze website(s) niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de website, de website nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als u cookies niet accepteert bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze website(s) en diensten.

Cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld (inlog)namen, adresgegevens en/of wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website(s);
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze website(s) daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.

De op deze website(s) verzamelde gegevens worden door Traprenovatie Expert alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt, dit staat uitgelegd in onderstaande alinea ‘Cookies verwijderen of uitschakelen’. In dat geval garandeert Traprenovatie Expert niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website(s) op een juiste manier werken.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u via de instellingen van uw browser (internetprogramma) u cookies uitschakelen. Wanneer u de cookies niet accepteert kan dit gevolgen hebben voor het gebruik van de website(s) Traprenovatie Expert.

U kunt onze cookies uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat u mogelijk niet van alle functies van deze website(s) volledig gebruik kunt maken. Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl  

Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Opera: http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Safari (iOS): https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Safari (macOS): https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL

Cookies bevatten geen persoonsgegevens

Voor de metingen van webstatistieken maakt Traprenovatie Expert gebruik van cookies. Doordat een cookie als bestand wordt opgeslagen op uw computer, kunt u bij een vervolgbezoek op de website(s) van Traprenovatie Expert worden herkend.
Cookies hebben een (uniek) nummer, maar bevatten geen persoonsgegevens. De website(s) van Traprenovatie Expert kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen ook niet gebruikt worden om u op websites van derden te identificeren.

Privacy statement

Dit privacy statement geeft informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers van de website(s) www.traprenovatie-expert.com, www.traprenovatie-expert.nl, www.traprenovatie-expert.be en www.traprenovatie-expert.de. 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement is Traprenovatie Expert besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 66295564. 

Traprenovatie Expert respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met de gegevens die u met ons deelt en verwerkt deze in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. In dit privacy statement wordt vaker gesproken over een termijn van 36 maanden. Dit termijn hanteert Traprenovatie Expert voor het bewaren van de persoonsgegevens/online verkregen data.

1.    Welke gegevens verwerkt Traprenovatie Expert en waarom?

1.1 Een aanvraag doen
Indien u een aanvraag doet voor de renovatie van uw trap, kunt u dit doen via verschillende kanalen, waaronder telefonisch, via de website van Traprenovatie Expert, via actie (web)pagina’s, social media, op deelnemende beurzen of markten en op de (kantoor)locatie(s) van Traprenovatie Expert. Wanneer u een aanvraag voor traprenovatie doet, vraagt Traprenovatie Expert om uw NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om uw aanvraag in behandeling te nemen. Traprenovatie Expert slaat deze gegevens op in een eigen klantendatabase om uw aanvraag te kunnen voltooien en op te volgen. Daarnaast ook om u op de hoogte te houden van onze nieuwste producten, aanbiedingen, tips, inspiraties en mogelijk evaluaties (indien uw tot aankoop van een traprenovatie bent overgegaan).
Deze gegevens bewaard Traprenovatie Expert gedurende 7 jaar of totdat u aangeeft uzelf hiervoor af te willen melden. Daarnaast biedt Traprenovatie Expert bij ieder (nieuws)bericht een mogelijkheid om u af te melden. 

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is niet verplicht. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan Traprenovatie Expert echter uw aanvraag mogelijk niet in behandeling nemen of beantwoorden.

Nadat uw aanvraag is verwerkt, bewaard Traprenovatie Expert de gegevens niet langer dan 36 maanden, tenzij de aard van de aanvraag noodzaakt om deze langer te bewaren.

1.2  Een vraag stellen of een klacht indienen
Traprenovatie Expert staat klaar om u te helpen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Het team van Traprenovatie Expert kunt u via verschillende kanalen bereiken, waaronder per telefoon, via de website, social media en op de kantoorlocatie. Als u een vraag of klacht heeft, vraagt Traprenovatie Expert uw NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om uw vraag of klacht in behandeling te nemen. Traprenovatie Expert gebruikt deze gegevens ook om u op de hoogte te houden van uw vraag of klacht.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is niet verplicht. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan Traprenovatie Expert echter mogelijk uw vraag of klacht niet in behandeling nemen of beantwoorden.

Nadat uw vraag of klacht is afgehandeld bewaard Traprenovatie Expert de gegevens niet langer dan 36 maanden, tenzij de aard van de vraag of klacht noodzaakt om deze langer te bewaren.

1.3  Camerabeveiliging
De (kantoor)locaties van Traprenovatie Expert zijn voorzien van camera’s. Dit is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van het team van Traprenovatie Expert en haar producten. De camerabeelden worden na 28 dagen verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek. 

1.4  Deelnemen aan een actie
Wanneer uw meedoet aan een actie, is het voor Traprenovatie Expert van belang om te weten wie er deelneemt. Om uw deelname te registreren en/of te bevestigen in de (klanten)database en om de eventueel gewonnen prijzen naar uw toe te kunnen sturen, hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en/of andere gegevens die noodzakelijk kunnen zijn. Afhankelijk van de actie verwerkt Traprenovatie Expert ook informatie over uw deelname, zoals reacties of antwoorden op een actie.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is niet verplicht. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt is het echter helaas niet mogelijk om uw deelname aan de actie juist te verwerken. 

Na afloop van de actie worden uw gegevens over uw deelname bewaard om eventueel prijzen toe te kunnen sturen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 36 maanden nadat de actie is afgelopen.

1.5  Bezoek Traprenovatie Expert website(s)
Traprenovatie Expert maakt op www.traprenovatie-expert.com, www.traprenovatie-expert.nl, www.traprenovatie-expert.be en www.traprenovatie-expert.de gebruik van cookies en andere technieken om onder meer websitebezoeken meetbaar te maken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de website(s) van Traprenovatie Expert bezoekt, zoals een computer, mobiele telefoon of tablet. Traprenovatie Expert maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website(s) goed te laten werken. Dit zijn o.a. cookies die ervoor zorgen dat: u veilig kunt surfen, uw browserinstellingen worden uitgelezen, zodat de website(s) optimaal op uw beeldscherm weergegeven wordt/worden.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelt Traprenovatie Expert statistieken van de gebruikers van de website. Door het websitegebruik te meten, kan Traprenovatie Expert haar website(s) blijven verbeteren in het voordeel van haar bezoekers/gebruikers.

Tracking cookies
Met tracking cookies kan Traprenovatie Expert uw surfgedrag volgen. Op die manier kan Traprenovatie Expert en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen.

Social media plug-in cookies
Social media plug-in cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een 'like'-knop voor Facebook of het uitwisselen van informatie, zoals het delen van vacatures en het bekijken van video's via social media.

Meer informatie over cookies, kunt u lezen in het ‘Cookiestatement’.

2. Social Media

Traprenovatie Expert maakt gebruik van social media om u onder andere op de hoogte te houden van de (nieuwste) producten, renovatieprojecten en acties. Traprenovatie Expert is te volgen op Facebook, Twitter, Instagram, Google+ en YouTube. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Traprenovatie Expert verbonden, maar wel gaat u akkoord met de voorwaarden van het social media platform. 

Traprenovatie Expert maakt gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. Traprenovatie Expert toont u advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u Traprenovatie Expert volgt, geïnteresseerd bent in de producten/projecten van Traprenovatie Expert of dat u in een bepaalde regio woont. Traprenovatie Expert heeft geen invloed op welke gegevens social media platforms van u verzamelen. De voorwaarden waaronder uw gegevens door de social media platforms worden verzameld, waaronder ook het privacybeleid, staan op de website van het desbetreffende social media platform vermeld.

3. Links naar andere websites

De website(s) van Traprenovatie Expert bevat(ten) links naar andere websites, zoals Facebook, Twitter, Google+ en Instagram. Deze Privacy statement geldt alleen voor de Traprenovatie Expert website(s) en daarom wordt u aangeraden de privacyverklaring van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen. 

4. Met wie deelt Traprenovatie Expert uw persoonsgegevens?

Traprenovatie Expert kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Traprenovatie Expert entiteiten. Traprenovatie Expert schakelt daarnaast bij de uitvoering van haar activiteiten derden in, zoals marketingspecialisten die ondersteuning bieden bij campagnes, acties en technische dienstverleners ten behoeve van het beheer van de klantendatabase van Traprenovatie Expert. Deze externe partijen mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Traprenovatie Expert zorgt ervoor dat deze derden zorgvuldig met uw informatie omgaan en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Traprenovatie Expert geeft uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Uitsluitend indien Traprenovatie Expert hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties. 

5.    Beveiliging van uw persoonsgegevens

Traprenovatie Expert gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Traprenovatie Expert heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Zo beveiligd Traprenovatie Expert haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Dit geldt ook voor de door Traprenovatie Expert ingeschakelde derde partijen. 

6.    Inzage, wijzigen, blokkeren en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u, uw persoonsgegevens in wilt zien, wilt laten wijzigen, blokkeren of deze wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met Traprenovatie Expert via:

Traprenovatie Expert B.V.

Hoofdstraat 63

6051 AM Maasbracht

Nederland

Tel.: 0900 0131Traprenovatie Expert B.V.
PB 10131

3680 Maaseik

België

Tel.: 089 680278 

Om misbruik te voorkomen zal Traprenovatie Expert vragen om bepaalde bekende gegevens te verstrekken, zodat er gecontroleerd kan worden of u inderdaad degene bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Ook kan gevraagd worden om uzelf te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Traprenovatie Expert uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Contactgegevens

Als u vragen of klachten hebt over uw privacy en/of over dit Privacy statement dan kunt u contact opnemen met Traprenovatie Expert via onderstaande contactgegevens:

Traprenovatie Expert B.V.

Hoofdstraat 63

6051 AM Maasbracht

Nederland

Tel.: 0900 0131

Handelsregister: Kamer van Koophandel (NL)

Registernummer: 66295564

Vestiging

Traprenovatie Expert BV

Kempweg 1
6051 JM Maasbracht
Nederland

Postadres
Postbus 10131
3680 Maaseik
België

           

Overige informatie

  òf   Bel mij

(ma - vr 09:00-12.00 tot 13.00-18.00 uur)